The new HR platform

SBN Conference 2017  

HR


In this section we will focus on a running system preferably on the new Platform. We will cover smart extensions of ERP but focus on what to expect of the new plattform compared to the ERP of today. Which functionality is available which is not? We will have a panel discussing the delta and the best futureprof set up in the area of HR. We will listen to customers sharing their plans and their achievements for a stable platform and at the same time preparing for the future.

On the second day (Wednesday) focus will be on the new and the visions for the future. Tuesday we will focus on experience of and planning for SAPs new solutions Concur, SuccessFactors,S/4HANA and Cloud platform. Wednesday we start in the new platform and focus on the benefits it has given and the possibilities for innovation and flexibility it creates.  Room: Room HR, Remuneration

2017-10-24 08:00 - 09:00

The future workforce

     Elin Ørjesæter
Elin Ørjasæter is Keynote speaker in the Human Resource track.
She is a candidata philologiæ with a major in Economic Geography. She is also a writer, blogger, debater and lecturer at universities and high-schools and talks about business policy especially in the field of Human Resource. She is a frequent guest in Norwegian NRK and TV2. Read more about Elin on this link

 

Other topics in this track this day are:

  • The future workforce 
  • The future HR function
  • HR Analytics - BI vs on premise = HR Dashboard
  • HR and Robotics, AI, Machine Learning, Deep Learning

Together with our Keynote speaker Hala Zeine, Elin Ørjasæter will have a panel discussing the joint Business Process Excellence RoadMap.Room: Room HR, Remuneration

2017-10-25 09:00 - 09:40


Marit Andersen

Eva Hageselle

Marita Johansen

Paneldiskusjon - Lønn, a-meldingen, fravær og refusjon

Åpent forum/ paneldiskusjon der man kan stille spørsmål om blant annet lønn, a-meldingen, fravær, tid og sykepengerefusjon til flere eksperter innen området

Marit Andersen - Localization Product Manager Norway Globalization Services, SAP Norge AS, Eva Hageselle - Seniorkonsulent SAP HR , Sariba Consulting AS, Marita Johansen - SAP konsulent (HR), Sariba Consulting AS

Room: Room Workshop

2017-10-25 11:20 - 12:00

"How to" for SuccessFactors Employee Central, incl Payroll and Time and Attendance Management (Part 1)

Heinz Schillinger & Cornelia StorrTwo presentations, which will cover SAP SuccessFactors Employee Central, incl Payroll and Time and Attendance Management – especially from localization perspective.

We will get a walk through on whats available, how it can be used. Much functionality can be used as is today. Even if run as a public Cloud system there are ways to customise it for you in many different settings.

We will see two demos during the session.

You will get a guidance in how customers could move step by step to the cloud and which payroll options are available, in one-step or in a step by step approach. A kind of RoadMap which shows where to start to get to the best possible solution on place in a few years.

We will in these 2 sessions get a:


In the third presentation Camilla Møkkelgård - HCM Solution Advisor, SAP Norge AS  will cover the Talent Suite of Success Factors

Heinz Schillinger - Product Manager / Development Manager - Employee Central and Employee Central Payroll, SAP SE, Cornelia Storr, SAP SE

Room: Room HR, Remuneration

2017-10-24 09:10 - 09:50

JM Norway, experience from Project Effect

JM Norway will share their experience from Project Effect.
The project goes on Efficiency, Digitization of HR processes with SAP aMarianne Andersens a platform.
The project has been running with help from Sariba in 2016-2017.
Presenter is HR Controller Marianne Andersen, from JM together with the consultant

JM er Nordens største prosjektutvikler av boliger og boligområder. Virksomheten er fokusert på nyproduksjon av boliger med attraktiv beliggenhet med tyngdepunkt i ekspansive storbyområder og universitetsbyer i Norge, Sverige og Finland. Vi arbeider også med prosjektutvikling av næringslokaler og entreprenørvirksomhet, hovedsakelig i Stor-Stockholm-området. JM Norge omsatte i 2016 for ca. 3,2 milliarder og vi er ca. 380 ansatte.

JM Norge har benyttet SAP lønn, reise og tid siden 2010. Mange av disse prosessene ble håndtert manuelt og etter et forstudie ble det et tydelig behov for å gjøre prosessendringer. Det ble etablerte et program med en organisasjonsutviklingstilnærming i flere faser for å modernisere HR prosesser og HR løsning basert på SAP on premise.

Prosjekt Effekt sitt Scope var:

Hensikten med dette prosjektet er å gjøre JM Norge mindre personavhengig i lønnskjøringen, sikre rett allokering av lønnskostnader til prosjekt og kostnadssted, redusere ressursbruk i hele organisasjonen og bedre brukergrensesnitt mot ansatte og ledere. Samt bedre kvalitet på data og effektivisering av prosesser gjennom å skape forutsetninger for at arbeidsoppgaver flyttes fra sentralt hold og ut i virksomheten.

De fire overordnede leveransemålene for prosjektet er følgende:

Marianne Andersen ønsker å ta dere med på reisen fra et behov ble identifisert, Prosjekt Effekt initiert, frem til evalueringen av prosjektet og dagens kontinuerlige utvikling av systemet. Dere vil få en usensurert innsikt i suksesshistorier, utfordringer og erfaringer, samt et innblikk i hva vi har lært og hva vi vil gjøre annerledes neste gang.

Marianne Andersen, JM AB

Room: Room HR, Remuneration

2017-10-24 15:20 - 16:00


Venky Seshadri

Andy Haines

Get your HR Data Quality sorted before you migrate to the cloud – An EDF Energy Story

Hear how the HANA Cloud Platform offers an opportunity for building extensions to enhance SAP SuccessFactors functionalities and how Accenture’s Business Apps provide for simplifying processes, improving employee experience and reducing HR administrative costs with tangible savings in this presentation by Venky Seshadri from Accenture. 
Accenture

Venky Seshadri - Senior Sales Director, Product Manager, Accenture AS, Andy Haines - Senior Business Partner, Business Partnering & Delivery at EDF Energy, EDF Energy

Room: Room HR, Remuneration

2017-10-25 11:20 - 12:00


Marit Andersen

Nyheter som er verdt å få med seg innen lønn og offentlig rapportering

SAP deler nye og gamle 'ting' som er verd å få med seg innen lønn og offentlig rapportering.

Digitalisering i NAV, nytt rundt skattekort, nytt i EDAG som mer detaljer for rapportering av permisjoner mm.

Marit Andersen - Localization Product Manager Norway Globalization Services, SAP Norge AS

Room: Room HR, Remuneration

2017-10-24 16:20 - 17:00


Bernhard Rikardsen

Elin Haukeland Madell

Espen Sandvik

GDPR in the area of HR - workshop (2)

ENG: We will discuss and share knowledge on the topic "How to ensure compliance with the new GDPR" from an  HR perspective. We will focus on the practical aspects of dealing with this new regulation.

NO: De nye personvernreglene: Hva som faktisk skal til og hvordan det bør gjøres i praksis – sett fra et HR-perspektiv

I mai 2018 trer de nye personvernreglene i kraft. Det er mye å sette seg inn i og mye nytt som skal på plass på 7 måneder. Utforskning av egen innsamling og bruk av personopplysninger samt hvordan de behandles i systemene – både i og utenfor bedriften – er nødvendig.

Konsekvensene ved ikke å følge nye lovreglene de nye lovreglene er store: Både for omdømme og tillit, men også økonomisk fordi store bøter kan ilegges.

På konferansen vil du kunne få høre ekspertene Bernhard Rikardsen som er seniorkonsulent og principal hos konsulenthuset Sariba og Espen Sandvik som er advokat og partner hos advokatfirmaet Arntzen de Besche om hvilke endringer det vil bli med de nye personvernreglene og hvordan man bør gripe an arbeidet med å komme i orden.

Personvernforordningen innebærer bl.a. dataminimering, retten til innsikt, retten til å bli glemt, retten til portabilitet og krav om anonymisering av data som ikke anvendes til det formål som er avtalt med data-subjektet.

Både regelverk, systemer, prosesser og holdninger inngår og vi vil vise hva som faktisk skal til for å komme i mål innen alle områder og hvordan arbeidet bør gjennomføres for å sikre en helhetlig løsning.

I workshop’en vil Bernhard Rikardsen og Espen Sandvik både presentere, svare på konkrete spørsmål og delta i en diskusjon. Elin Haukeland Madell er moderator for diskusjonen.

Bernhard Rikardsen - Chairman and owner, Sariba Consulting AS, Elin Haukeland Madell - Senior HCM Consultant, Aibel AS, Espen Sandvik - PARTNER, Arntsen de Besche

Room: Room HR, Remuneration

2017-10-24 14:00 - 14:40

"How to" for SuccessFactors Employee Central, incl Payroll and Time and Attendance Management (part 2)

Heinz Schillinger & Cornelia StorrTwo presentations, which will cover SAP SuccessFactors Employee Central, incl Payroll and Time and Attendance Management – especially from localization perspective.

We will get a walk through on whats available, how it can be used. Much functionality can be used as is today. Even if run as a public Cloud system there are ways to customise it for you in many different settings.

We will see two demos during the session.

You will get a guidance in how customers could move step by step to the cloud and which payroll options are available, in one-step or in a step by step approach. A kind of RoadMap which shows where to start to get to the best possible solution on place in a few years.

We will in these 2 sessions get a:


In the third presentation Camilla Møkkelgård - HCM Solution Advisor, SAP Norge AS  will cover the Talent Suite of Success Factors

Cornelia Storr, SAP SE, Heinz Schillinger - Product Manager / Development Manager - Employee Central and Employee Central Payroll, SAP SE

Room: Room HR, Remuneration

2017-10-24 10:00 - 10:40


Camilla Møkkelgård

SAP SuccessFactors Talent Management Suite

SAP SuccessFactors Talent Management Suite - Demonstration and customer experience

SAP SuccessFactors bridges the gap between strategy and execution by driving business alignment, optimizing people performance and building competitive advantage through people.

Comprehensive talent content is `baked in’ – with nearly 20,000 talent items in areas such as skill and competency libraries, job descriptions, goal catalogs, and even writing suggestions for coaching, and legal guidance. There is also a foundational set of capabilities, such as Talent Search, Jam, basic edition, Pro le Builder.

Read more about the solution on this link

Camilla Møkkelgård - HCM Solution Advisor, SAP Norge AS

Room: Room HR, Remuneration

2017-10-24 11:20 - 12:00

HR InnoTeam Årsmøte

Human Resource TeamAgenda

 

  1. Fremleggelse av HR InnoTeam årsberetning
  2. Valg av styremedlemmer
  3. Fremleggelse av resultatene fra sommerens spørreundersøkelse
  4. Behandling av innkomne forslag (2 uker innen møte)

    - 2017 års, årsmøte legges til våren, forslag 23.Mars 2018, kl 10:30. Web-møtes form som gør det mulig for alle å delta. 

Spørsmål, ta kontakt med: Thea Nilsen - Key Account HR, SBN-AdfahrerRoom: Room Workshop

2017-10-25 08:30 - 08:55

Elin Haukeland Madell

Espen Sandvik

Bernhard Rikardsen

GDPR in the area of HR - workshop (1)

ENG: We will discuss and share knowledge on the topic "How to ensure compliance with the new GDPR" from an  HR perspective. We will focus on the practical aspects of dealing with this new regulation.

NO: De nye personvernreglene: Hva som faktisk skal til og hvordan det bør gjøres i praksis – sett fra et HR-perspektiv

I mai 2018 trer de nye personvernreglene i kraft. Det er mye å sette seg inn i og mye nytt som skal på plass på 7 måneder. Utforskning av egen innsamling og bruk av personopplysninger samt hvordan de behandles i systemene – både i og utenfor bedriften – er nødvendig.

Konsekvensene ved ikke å følge nye lovreglene de nye lovreglene er store: Både for omdømme og tillit, men også økonomisk fordi store bøter kan ilegges.

På konferansen vil du kunne få høre ekspertene Bernhard Rikardsen som er seniorkonsulent og principal hos konsulenthuset Sariba og Espen Sandvik som er advokat og partner hos advokatfirmaet Arntzen de Besche om hvilke endringer det vil bli med de nye personvernreglene og hvordan man bør gripe an arbeidet med å komme i orden.

Personvernforordningen innebærer bl.a. dataminimering, retten til innsikt, retten til å bli glemt, retten til portabilitet og krav om anonymisering av data som ikke anvendes til det formål som er avtalt med data-subjektet.

Både regelverk, systemer, prosesser og holdninger inngår og vi vil vise hva som faktisk skal til for å komme i mål innen alle områder og hvordan arbeidet bør gjennomføres for å sikre en helhetlig løsning.

I workshop’en vil Bernhard Rikardsen og Espen Sandvik både presentere, svare på konkrete spørsmål og delta i en diskusjon. Elin Haukeland Madell er moderator for diskusjonen.

Elin Haukeland Madell - Senior HCM Consultant, Aibel AS, Espen Sandvik - PARTNER, Arntsen de Besche, Bernhard Rikardsen - Chairman and owner, Sariba Consulting AS

Room: Room HR, Remuneration

2017-10-24 13:00 - 13:40


Erik Törnqvist

Understand the SAP Product Landscape

This presentation is also sometimes called SAP for Dummies, but it's absolutely not for Dummies - This is a very nice introduction, you will learn a lot!

Overview of SAP
Overview of SAPs abbreviations and the solutions SAP has purchased the last years.

Understand the SAP Eco-system - listen to this presentation!
This presentation is also sometimes called SAP for Dummies, but its absolutely not for Dummies - This is a very nice introduction, you will learn a lot! You need some basic understanding about what SAP does and is used for. We are very glad to be able to offer this presentation as its very well liked among our participants. Can be held in Swedish if this is OK for the audience. Questions can be in Danish, Swedish and Norwegian as well as English.

 

SAP Erik Törnqvist

Erik Törnqvist - Localization Product Manager at SAP Sweden, SAP Svenska AB

Room: Room New Topics etc

2017-10-24 15:20 - 16:00


Andries Van Bruggen

Licensis and License models

The technological landscape has changed dramatically in recent years and with this the way SAP users use SAP.

Previously, the 'normal' approach to the SAP system was that the user logged in and was, in the context of a license, registered as 'named user'.

Today, there are several steps in accessing SAP software. eg. through third party solutions. This means there are a number of scenarios where a user accesses the SAP software without the user being registered as SAP user in SAP. This is sometimes called indirect usage.

The discussion will be lead by Andries van Bruggen. 
Beforehand, any questions may be directed to him. The dialog can be started today, to ensure a high quality discussion.

 

Mvh Andries van Bruggen
Key Account Manager
Adfahrer AB
P.O.Box 111, Skøyen
NO-0212 Oslo

Mob.: +47 920 18 916
e-post: andries.bruggen@adfahrer.com

Andries Van Bruggen - Key Account Manager, Adfahrer AB

Room: Room New Topics etc

2017-10-24 13:20 - 13:40
Sverige (Huvudkontor)

Adfahrer AB
Postbox 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postbox 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


© Adfahrer AB 2018