Rammen for Innoteam Finance' første fysiske møte 2017 var et spennende program, god oppslutning med 50 deltagere og flotte lokaliteter hos Norsk Hydro på Vækerø.

En god blanding av deltagere fra sluttbrukere som Norsk Hydro, Aker Solutions, Statkraft, Coop for å nevne noen samt SAP og partnere og konsulenter som Cognizant, Pearl, Skye og Sopra Steria gjorde at vi som arrangører er godt fornøyd med arrangementet. Tilbakemeldingene fra deltagerne synes også å bekrefte at presentasjonene og temaene ga deltagerne godt utbytte av dagen.

 

For alle dem som ikke fikk anledning til å delta, samt alle som gjerne vil fordype seg litt i det som ble sagt og formidlet, har SBN lagt ut et opptak av hele dagen samt gjort presentasjonene tilgjengelig på denne siden.

 

Leder av Innovation Team Finance, Didrik Arstad, ga en kort intro om dagens program og håpet at dagen ville gi litt inspirasjon om de mulighetene som S/4 Hana gir selskapene og ikke minst hva s/4 Hana Finance kan bety for økonomifunksjonen strategisk og operativt.

 

Alf Bjarne Kaasen ønsket velkommen på vegne av Norsk Hydro og ga en interessant gjennomgang av deres reise og tenkning rundt S/4 Hana Enterprise Management. Fra flere og gamle ERP-systemer til en visjon eller hypotese om at èn løsning for Norsk Hydro er det beste både forretningsmessig og teknisk gir noen spennende utfordringer for selskapet på deres reise frem til mer standardiserte prosesser og èn felles løsning basert på SAP Hana. Det formodes at mange selskaper er i tilsvarende situasjon og vurderer og regner på sitt roadmap for å flytte seg fra dagens teknologi og til det som skal løfte dem videre. Interessant er argumenter som "efficiency, insights and analytics og compliance" som Konsernledelsen må ta stilling til. Interessant er det også at Norsk Hydro har forlatt tanken om en brownfield migrering og i stedet primært tenker Greenfield, dvs. å tegne alt på nytt men med den kunnskapen de allerede har om hva som er bra og hva som ikke er bra.

 

Hovedbudskapet til Astrid Thommesen Sæbø fra SAP var at real-time finance og tilgjengelighet av data for alle hele tiden skaper grunnlag for helt nye måter å arbeide på i økonomifunksjonen og dels også i resten av organisasjonen. Astrid, som nettopp startet i jobben som økonomisjef i SAP Norge etter å ha vært en del av konsernøkonomifunksjonen i Aker Solutions fremstod derfor som et vitnesbyrd på at S/4 Hana Finance faktisk kan bli en game changer for økonomifunksjonen og ikke minst rollen til CFO. At beslutningstagere i alle deler av organisasjonen kan benytte SAP som sitt primære kildesystem til å ta beslutninger gir spennende perspektiver.

 

Ole Jørgen Eliassen fra Sopra Steria ga et informativt overblikk over Robotics/RPA med utgangspunkt i eksempler og demoer fra aktuelle softwareleverandører på det norske markedet. Hva, hvorfor, hvor, hvordan og business case var stikkord i foredraget. Vi konstaterer at flere av konsulenthusene nå posisjonerer seg med kompetanse og kunnskap om ulike løsninger tilgjengelig internasjonalt og på det norske markedet, som Nice, Pega, Uipath, BluePrism, AutomationAnywhere.

 

I sin presentasjon, ett år etter å ha gått live med S/4 Hana Finance, ga Aksel Oland fra Cognizant og Petter Natås fra Aker Solutions et vitnesbyrd på hva som faktisk har skjedd i Aker Solutions når det gjelder informasjon og rapportering, best utrykt ved følgende sitat:

"Implementing S/4HANA Finance has significantly changed our way of working with Financial information. The Single source of truth for Financial data & real time reporting have increased the transparency both locally and globally”. All operasjonell rapportering er løftet tilbake til ERP fra BW i prosessen og controllerne sitter nå med Analysis for Office i stedet for sine gamle Excelark. Men også de er bare kommet et stykke på sin reise til å kunne utnytte alle mulighetene som teknologien gir dem.

 

Peter Jacobsen fra Skye Consulting hadde som sitt oppdrag å klargjøre hvilke alternativer og strategier vi bør ha med tanke på å hente ut informasjon fra SAP Hana. Med universal journal, CDS Views, Fiori Apps og nye frontends som Analysis for Office og Lumira ser vi at det åpner seg et vell av muligheter for å aksessere data i SAP. Et spennende og komplekst tema som kanskje fordrer mer enn normal innsikt i og interesse for løsningen, men vi kan bare anbefale å studere presentasjonen eller ta kontakt. Vi noterer oss at BW ikke er død, men fremstår som ny og bedre i BW 4/Hana og at Embedded Analytics er det som skal sikre den operative rapporteringen i fremtiden. Uansett, for økonomifunksjonen blir det viktig å se mulighetene og tilrettelegge for self-service reporting og insight-into-action.

 

Pearl Consulting v/Gudbjørg Arnadottir, som de første i Norge på S/4 Hana Finance versjon 1610, ga noen interessante tips om ulike nye muligheter i oppsettet av SAP i denne versjonen hvorav noen av dem faktisk var obligatorisk, som business partner, kredittstyring og Account Based Copa. Ifølge Pearl definitivt verdt å ta med seg for selskaper som ikke har noen av dette i sin nåværende løsning.

 

Blackline avsluttet dagen med en gjennomgang av sitt konsept for embedded smart close, eller sin closing cockpit og de mulighetene denne gir for å samle, automatisere og samordne alle aktiviteter i periodeavslutningsprosessen og også hvordan denne løsningen gir nytteverdi forhold til intern kontroll i virksomheten.

 

Vi håper og tror at dagen ga inspirasjon og verdifull informasjon til deltagerne for å jobbe videre med sine løsninger i egen virksomhet.

 

Didrik Arstad
Head of Innovation Team Finance

Her er lenke til presentasjonene 

(egen overskrift => Økonomisjefens/Økonomifunksjonens Dag - Finance Manager Day 2017)

Hele dagen ble det gjort opptak og disse ligger her

 

skrivet av Didrik Arstad on 2017-06-07 14:43
Sverige (Huvudkontor)

Adfahrer AB
Postbox 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postbox 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2018