HR Innovation day ble avholdt som F2F-møte hos NorgesGruppen i Oslo og Bouvet i Stavanger, og på web den 31. mai. Her kan du lese en oppsummering av dagen, se bilder og finne link til opptak som ble gjort.

Med 87 deltakere hadde HR Innovation Day rekordhøy deltakelse på et InnoTeam-møte. Ca. 70% av deltakerne kom fra bedrifter som er brukere av SAP. Flesteparten deltok fra Oslo, men det var 25 deltakere i Stavanger, og 6 på web.

Agendaen var satt sammen av mange spennende foredrag og forskjellige temaer, i tillegg til pauser der man kunne snakke med andre deltakere.

Tilbakemeldingene har vært gode, i survey som ble sent ut i etterkant av møtet. Vi har også fått mange forslag til emner på fremtidige møter, og vi vil bruke dette i planleggingen av kommende aktiviteter.

Vi startet dagen med en introduksjon fra NorgesGruppen, som holdt HR Innovation Day i sine lokaler i Oslo. Der fikk vi høre om NorgesGruppen, og hvordan de bruker SAP.

Videre kom et foredrag om Employee Experience, holdt av Bernhard Rikardsen fra Sariba. Employee Experience er et relativt nytt begrep, og handler om den ansattes helhetsbilde av arbeidsgiveren sin. Bernhard delte sin erfaring fra arbeid med ulike kunder. 

HR som forretningspartner, ble holdt av Tore Mjølsnes fra ConocoPhillips. Dette var dagens eneste foredrag fra Stavanger. Tore snakket om hvordan HR-data og -kompetanse kan brukes som verktøy for kostnadseffektivisering.

Smarte og nye ting innen lønn og offentlig rapportering  var siste foredrag før lunsj, ved Marit Andersen i SAP. Marit snakket om nye e-skattekort, EDAG, sykerefusjon og finansskatt.

En demonstrasjon av SuccessFactors Succession and Development, ble etter lunsj holdt av Camilla Møkkelgård fra SAP. Camilla viste oss hvordan man kan sette de ansatte i førersetet for sin egen karriereplanlegging og hvordan de kan bruke SuccessFactors som et verktøy for dette.

Den nye Personvernforordningen var temaet siste del av dagen ble satt av til. Dette var et samlet foredrag holdt av Bernhard Rikardsen og Marit Søderberg fra Sariba, Espen Sandvik fra Arntzen de Besche og Karin Ejstrup fra EPI-USE Labs. Det hele ble avsluttet med en paneldebatt der publikum hadde mulighet til å stille spørsmål.

Vi vil igjen takke NorgesGruppen og Bouvet som holdt lokaler for møtet, og spanderte lunsj og kaffe på deltakerne.

Foredrag og opptak kan du finne her. 

Vi er også i prosessen med å starte en ny gruppe innenfor HR, som skal handle om ”fremtidens HR”. Formålet med denne gruppen er å løfte blikket mot fremtiden, diskutere potensielle verktøy og løsninger innen HR og lære av hverandre. Første møte blir avholdt 8. september 2017 på web. Du kan allerede registrere din interesse. Det gjør du her.

Ta gjerne kontakt med Thea Nilsen dersom du har noen spørsmål, eller innspill til fremtidige møter.

tn(at)adfahrer.com/+47 91 66 28 94  

 

Opptak av andre eventer som kan være av interesse: 

Webmøte: Retten til å bli glemt (Personvernforordningen)

Webmøte: Robotics og RPA

Du kan se alle våre opptak her

   

 Edel Kalstad, NorgesGruppen

Bernhard Rikardsen, Sariba

HR Innovation Day Stavanger

Tore Mjølsnes, ConocoPhillips

HR Innovation day Oslo

Marit Andersen, SAP

HR Innovation day Stavanger

HR Innovation day Stavanger

Camilla Møkkelgård, SAP

Bernhard Rikardsen og Marit Søderberg, Sariba, Espen Sandvik, Arntzen de Besche og Karin Ejstrup, EPI-USE Labs

   

skrivet av Thea Cecilie Nilsen on 2017-06-15 08:37
Sverige (Huvudkontor)

Adfahrer AB
Postbox 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postbox 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2018