Bernt BakkenSBN Conference

Vi er i en tid med raske teknologiske endringer, men også i en tid hvor det å ha stødige og stabile systemer i ‘bunnen’ er ekstremt viktig. Det er stort press på bedriftene når det gjelder å drive kostnadseffektivt. Alle disse momentene var drivere for programmet i Logistikk-sporet.

Vi hadde delt Logistikk-sporet i fire deler:

  • IT som ‘Service Provider’
  • Raske gevinster
  • IT som ‘Business Innovator’
  • ‘Procure 2 Pay’

 

IT som ‘Service Provider’ - veien fram mot SAP (S/4HANA & Cloud).

Trond Røvang fra SAP startet dagen med å fortelle om veien til S/4HANA og SAP sine nye skybaserte løsninger innenfor Logistikk-området. Vi fikk en oppdatering på Roadmap, samt muligheter og utfordringer på veien.

Cognizant fortalte om de viktigste funnene fra en S/4HANA (1610) gjennomgang som Cognizant har gjort sammen med Aker Solutions. Vi fikk høre om de viktigste drivere, fordeler og utfordringer på veien mot S/4HANA for selskaper med komplekse prosesser innen logistikk og PLM.

Accenture gav oss en introduksjon til Concur. De delte også erfaringer fra et prosjekt hos danske Mærsk Oil og et nytt norsk prosjekt.


Raske gevinster - forbedret brukeropplevelse og integrasjon

Statoil fortalte om hvordan de har tatt i bruk standard funksjonalitet fra SAP innen Enterprise Asset Management/Plant Maintenance med radikale forbedringer av brukergrensesnittet som gir en helt annen bruker-opplevelse for vedlikeholds-personell både på land og i havet.

Aibel og Bouvet presenterte en såkalt ‘Punchout’-løsning for å forenkle innkjøp av produkter og tjenester via en handleportal. Vi fikk live demo både fra Aibel og Statkraft.

Coop fortalte om hvordan de arbeider smartere i produksjonen og på lageret ved hjelp av mobile ‘devicer’ med integrert skanner. Vi fikk også demo av hvordan de jobber med å effektivisere prosessene sine på disse områdene.

Yara og Skye delte erfaringer fra et Fiori prosjekt innen SCM (Supply Chain Management). Her fikk vi høre at det er fullt mulig å gå i gang med Fiori før man har kommet til S/4HANA.

IT som ‘Business Innovator’ - Leonardo & IoT

Digital Transformation, IoT og tilhørende teknologier (blockchain, machine learning, edge computing, osv.) er veldig hot for tiden. Tom Rafferty (Global VP, Futurist, & Internet of Things Evangelist) gav oss et innblikk i hvordan disse nye digitale teknologiene ‘tar oss’.

IoT og Big Data gjør det mulig for bedrifter å ta strategiske og operasjonelle beslutninger til et nytt nivå ved å analysere store mengder data i sanntid. Kay Rohweder fra Cognizant gav en oversikt over de ulike aspektene og viste også en spennede live demo.

Sporet ble avsluttet av Fujitsu. Vi fikk høre om deres erfaringer med IoT og Big Data prosjekter og hvordan disse allerede påvirker og mer i fremdtiden vil påvirke alt vi foretar oss.

‘Procure 2 Pay’ - Innkjøpsstrategi/risiko og Ariba

Dette sporet hadde Stretch regien for. Først ute var Joakim Lundgren som snakket om innkjøpsstrategi og risiko. Han fortalt om behovet for å etablere og bruke strategiske nettverk utenfor egen bedrift og hvordan man kan ‘snu’ utfordringer til muligheter.

Stretch fortalte om hvordan man kan ‘Moderniser din innkjøpsprosess på 12 uker med SAP Ariba’ til en fornuftig pris. Denne presentasjonen inneholdt også en god del demo av Ariba.

Siste foredrag innen P2P ble holdt av SAP og Stretch. Supply Chain Collaboration (Direct Spend) har vært det største investeringsområdet for SAP Ariba den seneste tiden. Her benytter man SAP Ariba Network sammen med en rekke ny funksjonalitet, som gir spesielt SAP ERP kunder nye muligheter for å digitalisere samhandlingen mot sine leverandører i sine kjerneprosesser.

Alle presentasjonene fra Logistikk-sporet er nå tilgjengelig på konferansens webside. Link til presentasjoner her

Vi har begynt å gå gjennom svar i undersøkelsen som ble sendt ut etter konferansen og vil bruke deres innspill til å bli enda bedre neste gang.

Takk til alle som bidro med spennende presentasjoner og også alle dere som deltok på konferansen. Håper å se dere igjen neste år! 

Dersom dere har spørsmål eller innspill, ta kontakt med Bernt Bakken på bb@adfahrer.com eller +47 480 34 248


skrivet av Bernt Bakken on 2017-11-06 15:11
Sverige (Huvudkontor)

Adfahrer AB
Postbox 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postbox 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2018