Terje Pedersen
Terje Pedersen

S5 Consulting

Orkla selskapet Orkla Home & Personal Care (tidligere Lilleborg dagligvare) har i flere år mottatt ordre på EDI fra de største kundene, men de har også mange eksport og faghandel kunder som sender ordre på mail.

Krav om effektivisering på kundeservice resulterte i en Business Case for å se på hvordan en kunne redusere antall ordre som ble håndtert manuelt, og gjøre kundene mer selvbetjente.

Flere løsninger ble diskutert, blant annet å bruke eksisterende B2C webshop på salesforce plattform med integrasjon mot SAP.

Alternativ løsning ble presentert av S5 Consulting basert på deres webshop template utviklet ved bruk av SAP FIORI teknologi. Applikasjonen kjører direkte på SAP gateway server hvor brukerne logger på (en bruker pr. kunde). Avtale om SAP lisensiering av slike brukere var på plass, og IT sikkerhetsavdeling i Orkla deltok for å godkjenne løsningen.

Applikasjonen inneholder funksjonalitet som excel template for opplast av produkter direkte i webshop, online pris simulering, ordre historikk, ordre status, faktura visning i PDF basert på output i SAP, sletting og kopiering av ordre etc. Hver SAP bruker knyttes opp til en kunde i SAP.

Løsningen har også blitt introdusert for ansatte internt som bestiller produkter for intern bruk.
Andre Orkla selskaper er nå også i prosess for å bruke samme løsning for deres kunder/ansatte .

Vil du vite mer? Kontakt Terje Pedersen i S5 Consulting på mail eller telefon 93008884


Orkla
skrivet av Joakim Löves on 2019-01-31 11:00
Sverige (Huvudkontor)

Adfahrer AB
Postbox 131
182 12 Danderyd
Sverige
E-post: info@adfahrer.com

Norge

Adfahrer AB
Postbox 111
0212 Skøyen, Oslo
Norge
E-post: info@adfahrer.com


Kontakt | Imprint
© Adfahrer AB 2019